Over ons


Over ons

Uw betrouwbare boekhouder in regio Venray ( Limburg ) voor uw volledige boekhouding, omzetbelasting, jaarrekening, aangifte inkomstenbelasting, advies en overige zaken.

Naast het verzorgen van uw administratie geven wij graag advies met betrekking tot uw onderneming, om uw succes verder te vergroten.

De Boekhoud-Adviseur is met zijn jarenlange ervaring en succesvolle werkzaamheden gegroeid tot een betrouwbare adviseur / boekhouder in de omgeving. Neem contact op met ons voor meer informatie

Veelgestelde vragen

Als ondernemer zult u vast en zeker met vragen zitten over uw bedrijfsvoering. U kunt met al uw vragen bij ons terecht voor een passend advies.

Waarom is een goede boekhouder belangrijk?
Op grond van het Burgerlijk Wetboek bent u verplicht een financiële administratie bij te houden. De verplichtingen komen erop neer dat u alles wat financiële gevolgen heeft voor de onderneming systematisch moet vastleggen in een minimumadministratie.
Moet iedere ondernemer een jaarrekening opstellen?
Ja. Niet alleen omdat de wet dat in sommige gevallen voorschrijft, zoals bij rechtspersonen, maar ook omdat het nuttig is. Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. Zij bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting. .
Welke rechtsvorm moet ik kiezen?
De keuze van de rechtsvorm heeft fiscale gevolgen: ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid vallen onder de inkomstenbelasting, terwijl BV’s onder de vennootschapsbelasting vallen. Uiteraard zijn er meer zaken die meespelen en daar kunnen wij u uitgebreid over adviseren.